DEKAMERON.NET


Účetnictví

Dekameron - podvojný účetní systém zpracovává všechna pořízená data z dalších modulů. Účetní deník nám dává podrobný přehled o rozúčtování pořízených dokladů. Účetní kniha poskytuje detailní pohled na zaúčtování jednotlivých účetních položek po jednotlivých účtech v různých časových intervalech. Možnost střediskového i zakázkového členění účetnictví a výkazů. Předdefinované sestavy v plném i zkráceném rozsahu podávají ucelený přehled o hospodaření Vaší firmy. Sestavy lze exportovat do XLS souborů. Přístupné definice účetních výkazů umožňují okamžitě reagovat na případné změny v legislativě. Úprava salda, uzávěrka DPH a roční uzávěrka jsou samozřejmostí. Účetní systém je svou filozofíí a funkcionalitou vhodný i pro příspěvkové organizace.

On line účetní systém

Možnost provozu na našem serveru, přístup k datům ihned a z celého světa, data jsou vždy aktuální, možnost účtování profesionální účetní firmou.

Dvacet let zkušeností

Od roku 1991 byl vyvíjen SW Dekameron napsaný pro prostředí operačního systému DOS na bázi FOXPro. Účetní program je od té doby úspěšně používán jak pro dodavatelské tak pro vlastní vedení účetnictví pro podnikatele a příspěvkové organizace.Analýz a zkušeností z tohoto provozu bylo použito k vývoji zcela nového moderního systému Dekameron.net pracujícího v prostředí .Net a Microsoft SQL server (Vysoká bezpečnost Vašich dat i bezpečná souběžná práce velkého počtu uživatelů ). Systém využívá zkušeností z provozu SW Dekameron i 20 let zkušeností z vývoje systémů firmy TransControl s.r.o. pro zákazníky celého světa.